За допомогою програми „Літні школи Go East“ DAAD робить внесок до інтернаціоналізації іноземних вишів та їхньої інтеграції у європейський освітній простір.

Підтримка надається літнім школам різного фахового, країнознавчого та мовного спрямування, які організовують іноземні виші.

https://goeast.daad.de/de/24302/index.html