Німецькі виші є інтернаціональними. Вони співпрацюють з вишами з усього світу. При цьому Україна належить до улюблених країн-партнерів. DAAD завдяки ряду програм підтримує таку співпрацю.

Подальшу інформацію про можливості підтримки Ви знайдете у проектній базі даних на сайті daad.de (тільки німецькою мовою).

Звертаємо увагу українських вишіі, які зацікавлені у співпраці з німецьким партнером, що подавати заяву на фінансування до DAAD може лише німецький партнер.

В рамках своїх проектів DAAD підтримує переважно мобільність студентів, молодих науковців та викладачів. Хоча деякі програми надають обмежені кошти на устаткування та персонал, але це не є метою проектів.

Поради для вишів, які зацікавлені у коопераційних проектах:

Перед тим, як звернутися до німецького вишу з пропозицією співпраці, з'ясуйте деякі питання:

 • Чи підходить профіль Вашого вишу або інституту профилю бажаної партнерської інституції?
 • Що може запропонувати Ваш виш німецькому партнеру? Чи зацікавлені Ваші колеги у проекті? (Проект ніколи не складається тільки з обміну двома особами!)
 • Якою мовою можуть спілкуватися партнери у проекті?
 • Майже у всіх проектах DAAD йдеться про двосторонній (!) обмін студентами. Як підготовлені Ваші студенти – чи є в них відповідні знання мов? Що може запропонувати Ваш виш німецьким студентам?

Міжвишівські партнерства часто базуються на особистих контактах між науковцями! Вони можуть підтримуватися DAAD.

 • Скористайтеся програмою "Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців", щоб познайомитися з потенційними партнерами. Інформацію про можливості підтримки Ви знайдете на нашому сайті.
 • Запросіть німецького викладача в рамках програми короткої доцентури (1-6 місяців) www.daad.de/dozenten/
 • Запросіть до Вашого вишу професора на пенсії в рамках програми Йоганна Готтфріда Гердера.

Підтримка міжвишівської співпраці (станом на 2016 р.)

Міжінституційне партнерство германістів (GIP)

Метою є підтримка германістики та німецької мови як іноземної за кордоном завдяки співпраці з німецькими інститутами в галузі германістики / німецької мови як іноземної.

 • Університет Дуісбург-Ессен − Донецький національний університет
 • Університет Ерланген-Нюрнберг − Львівський національний університет ім. Івана Франка

Зазначені вище партнерства все ще отримують підтримку з боку DAAD.

Німецькомовні навчальні програми (DSG)

Метою програми є посилення позицій німецької мови як мови ділового спілкування та мови науки в Центральній та Східній Європі та країнах СНД. На інституційному рівні програми DSG мають сприяти реформуванню навчальних планів в іноземних вишах-парнерах та через конкретну навчальну програму чинити вплив і на інші кафедри. Наступною метою є підготовка випускників, які отримують, окрім фахової освіти, також добрі знання німецької мови і які є компетентними представниками німецьких фірм та організацій у Центральній та Східній Європі та країнах СНД.

Партнерства в сфері практики

Головним завданням програми є покращення вищої освіти у країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою, щоб вона краще відповідала вимогам ринку праці, сприяла розвитку економіки та протидіяла „відтоку мізків“. Ця програма, яка відкрита для всіх спеціальностей, має на меті сприяти тісному зв'язку між навчанням та практикою, а також орієнтації вишів на економіку  у країнах, що розвиваються. Зв'язок з практикою досягається завдяки проектам міжвишівської співпраці з залученням німецького та локального народного господарства (підприємств, палат та спілок) країни, що розвивається.

 • Виш прикладного напряму Дюбек − Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича в галузі архітектури
 • Ляйбніц-Університет Ганновер та Університет Падерборн − Дніпровська національна металургійна академія в галузі матеріалознавства та металургії

Фахові міжвишівські партнерства з країнами, що розвиваються

Програма "Фахові міжвишівські партнерства з країнами, що розвиваються" (скорочено "Міжвишівські партнерства") підтримує наукову співпрацю між партнерськими вишами на рівні інститутів/факультетів. Головним завданням програми є  міжвишівська співпраця з метою розробки навчальних планів або модулів, відкриття міжнародних навчальних програм та взаємного визнання дипломів.

 • Технічний університет Фрайберг – Дніпровський національний гірничий університет: „Biotechnology in Mining“
 • Університет Бремен – Київський національний економічний університет, Уманський національний університет садівництва та Одеський національний морський університет: „German - Ukrainian Master Program in Logistics – GUMLog“

Східні партнерства:

Метою програми "Східні партнерства" є

 • зміцнення існуючого партнерства та встановлення нового, довготривалого партнерства з вишами Центрально-Східної, Південно-Східної та Східної Європи, а також Кавказом та Центральною Азією
 • стійке структурне покращення умов викладання та проведення досліджень у вишах партнерських країн
 • співпраця в сфері викладання та науки в рамках різних спеціальностей
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка  Zittau-Görlitz Fachhochschule
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара Koblenz-Landau Universität
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Cottbus Brandenburgische Technische Universität
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Koblenz-Landau Universität
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» Reutlingen Fachhochschule
Спільний проект: Дніпровська політехніка, Придніпровська академія будівництва та архітектури, Національна металургійна академія Freiberg Technische Universität Bergakademie
Університет ім. А. Нобеля Brandenburg Fachhochschule
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана Konstanz Universität
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана Speyer Hundesportverein
Київський національний університет будівництва і архітектури Dortmund Fachhochschule
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Konstanz Universität
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Regensburg Universität
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Schmalkalden Fachhochschule
Національний авіаційний університет Dresden Technische Universität
Національний медичний університет ім. О. Богомольця Würzburg Universität
Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського" Dresden Technische Universität
Національний технічний університет України "КПІ ім. І. Сікорського" Magdeburg Universität
Національний університет «Києво-Могилянська академія» Gießen Universität
Львівський національний університет ім. І. Франка Clausthal Technische Universität
Львівський національний університет ім. І. Франка Osnabrück Universität
Львівський національний університет ім. І. Франка Würzburg Universität
Національний університет «Львівська політехніка» Mittelhessen Technische Hochschule
Національний університет «Львівська політехніка» Neubrandenburg Fachhochschule
Національний університет «Львівська політехніка» Würzburg Universität
Український Католицький Університет Passau Universität
Український Католицький Університет Würzburg Universität
Чорноморський національний університет ім. П. Могили Saarbrücken Universität
Одеський національний політехнічний університет Augsburg Hochschule
Одеський регіональний інститут державного управління Speyer Hundesportverein
Сумський державний університет Koblenz-Landau Universität
Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки Vechta Hochschule
Тернопільський національний економічний університет Dortmund Fachhochschule
Тернопільський національний економічний університет Osnabrück Universität
Тернопільський національний економічний університет Siegen Universität
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя Schmalkalden Fachhochschule
Ужгородський національний університет Darmstadt Fachhochschule
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» Weingarten Pädagogische Hochschule
Харківський національний аграрний університет ім. В. Докучаєва Rhein-Waal Hochschule
Харківський національний університет радіоелектроніки Hannover Universität
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Hamburg Harburg Technische Universität
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Magdeburg Universität
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Wismar Hochschule
Хмельницький національний університет Koblenz-Landau Universität
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Freiburg Katholische Hochschule
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Passau Universität
Буковинський державний медичний університет Lübeck Universität