Німецькі виші є інтернаціональними. Вони співпрацюють з вишами з усього світу. При цьому Україна належить до улюблених країн-партнерів. DAAD завдяки ряду програм підтримує таку співпрацю.

Подальшу інформацію про можливості підтримки Ви знайдете у проектній базі даних на сайті daad.de (тільки німецькою мовою).

Звертаємо увагу українських вишів, які зацікавлені у співпраці з німецьким партнером, що подавати заяву на фінансування до DAAD може лише німецький партнер.

В рамках своїх проектів DAAD підтримує переважно мобільність студентів, молодих науковців та викладачів. Хоча деякі програми надають обмежені кошти на устаткування та персонал, але це не є метою проектів.

Поради для вишів, які зацікавлені у коопераційних проектах:

Перед тим, як звернутися до німецького вишу з пропозицією співпраці, з’ясуйте деякі питання:

  • Чи відповідає профіль Вашого вишу або інституту профилю бажаної партнерської інституції?
  • Що може запропонувати Ваш виш німецькому партнеру? Чи зацікавлені Ваші колеги у проекті? (Проект ніколи не складається тільки з обміну двома особами!)
  • Якою мовою можуть спілкуватися партнери у проекті?
  • Майже у всіх проектах DAAD йдеться про двосторонній (!) обмін студентами. Як підготовлені Ваші студенти – чи є в них відповідні знання мов? Що може запропонувати Ваш виш німецьким студентам?

Міжвишівські партнерства часто базуються на особистих контактах між науковцями! Вони можуть підтримуватися DAAD.

  • Скористайтеся програмою “Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців“, щоб познайомитися з потенційними партнерами. Інформацію про можливості підтримки Ви знайдете на нашому сайті.
  • Запросіть німецького викладача в рамках програми короткої доцентури (1-6 місяців) www.daad.de/dozenten/
  • Запросіть до Вашого вишу професора на пенсії в рамках програми Йоганна Готтфріда Гердера.

Програми підтримки міжвишівської співпраці в Україні

Міжінституційне партнерство германістів (GIP)

Метою є підтримка германістики та німецької мови як іноземної за кордоном завдяки співпраці з німецькими інститутами в галузі германістики / німецької мови як іноземної.

Німецькомовні навчальні програми (DSG)

Метою програми є посилення позицій німецької мови як мови ділового спілкування та мови науки в Центральній та Східній Європі та країнах СНД. На інституційному рівні програми DSG мають сприяти реформуванню навчальних планів в іноземних вишах-парнерах та через конкретну навчальну програму чинити вплив і на інші кафедри. Наступною метою є підготовка випускників, які отримують, окрім фахової освіти, також добрі знання німецької мови і які є компетентними представниками німецьких фірм та організацій у Центральній та Східній Європі та країнах СНД.

Партнерства в сфері практики

Головним завданням програми є покращення вищої освіти у країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою, щоб вона краще відповідала вимогам ринку праці, сприяла розвитку економіки та протидіяла „відтоку мізків“. Ця програма, яка відкрита для всіх спеціальностей, має на меті сприяти тісному зв’язку між навчанням та практикою, а також орієнтації вишів на економіку  у країнах, що розвиваються. Зв’язок з практикою досягається завдяки проектам міжвишівської співпраці з залученням німецького та локального народного господарства (підприємств, палат та спілок) країни, що розвивається.

Фахові міжвишівські партнерства з країнами, що розвиваються

Програма “Фахові міжвишівські партнерства з країнами, що розвиваються” (скорочено “Міжвишівські партнерства”) підтримує наукову співпрацю між партнерськими вишами на рівні інститутів/факультетів. Головним завданням програми є  міжвишівська співпраця з метою розробки навчальних планів або модулів, відкриття міжнародних навчальних програм та взаємного визнання дипломів.

Східні партнерства:

Метою програми “Східні партнерства” є

  • зміцнення існуючого партнерства та встановлення нового, довготривалого партнерства з вишами Центрально-Східної, Південно-Східної та Східної Європи, а також Кавказом та Центральною Азією
  • стійке структурне покращення умов викладання та проведення досліджень у вишах партнерських країн
  • співпраця в сфері викладання та науки в рамках різних спеціальностей.

Проекти DAAD в Україні 2019

Завантаження: Проекти DAAD в Україні 2019 (pdf, 76,69 KB)